Lära engelska

Att lära sig engelska är bland det viktigaste man kan lära sig idag. Allt mer kommunikation sker på engelska och alla förväntas idag vara flytande nog att klara att arbeta på engelska. Att barn lär sig språk extra snabbt är allmänt känt. Att ge barnet ett försprång genom lära-engelska lekar kan vara är ett sätt att ta tillvara på den möjligheten det innebär för barnet. Engelska är inte världens största språk men kanske det viktigaste. Räknat med alla som talar engelska i första eller andra hand är engelska det största eller näst största språket på jorden.

Att lära genom att leka

Att lekfull inlärning fungerar är inget nytt, det är ett gammalt knep för att lära barn saker. Genom att på ett lekfullt sätt lära sig engelska blir det en del av vardagen att lära. Spel och lek som görs varje vecka kommer barnet vilja göra om och om och om. Spel anpassade för barn där talet är på engelska ger barnet ett chans att höra engelska samtidigt som det har roligt.

Inte bara lära sig engelska

Det finns alltså alla möjligheter i världen att hitta nya vänner, spela nya spel och lära sig något skoj på vägen! Bara att sätta igång!