Integritetspolicy

för användande av online-plattformen „Panfu“ (www.panfu.se), en produkt från
GOODBEANS GmbH
Weinmeisterstr. 10
10178 Berlin
Amtsgericht Charlottenburg, HRB 110809 B

03.05.2011

GOODBEANS GmbH (härefter GOODBEANS) driver online-portalerna Oloko (www.oloko.se) och Panfu (www.panfu.se). Deltagare och användare av de på dessa plattformar erbjudna tjänsterna kommer i efterföljande text att kallas "användare".

Det är mycket viktigt för oss att hantera våra användares personliga uppgifter på ett säkert och förtroendefullt sätt. I den mån vi samlar in, bearbetar eller sparar personliga uppgifter inom ramen för vårt erbjudande, så sker detta inom ramen för de tillämpliga lagarna för skydd av personuppgifter. Med följande sekretesspolicy vill vi på ett förståeligt och genomlyst sätt visa vilka uppgifter från användarna av vårt erbjudande som sparas av GOODBEANS och för vilka syften användande av uppgifterna är nödvändigt.


 1. Användaren förklarar sig i och med registreringen införstådd med de här nämnda reglerna för användning av dess personliga information av GOODBEANS.
 2. För att kunna garantera säkerheten på Panfu, möjliggöra att plattformen fungerar och för att kunna erbjuda användarna en omfattande service, sparar, använder och analyserar GOODBEANS användarnas information inom olika delar av tjänsten. Denna information uppstår i och med angivande från användaren såväl som genom nyttjande av de erbjudna tjänsterna. Användaren förklarar sig införstådd med att dess personliga uppgifter sparas av GOODBEANS i elektronisk form.
 3. I den mån det vid avräkningen av kostnadspliktiga tjänster krävs är GOODBEANS berättigat att överlämna de insamlade uppgifterna till mobiltelefonoperatörer, kreditkortsleverantörer, banker, en av användaren angiven betalväxel eller ett för hanteringen av fordringar anlitat inkassoföretag.
 4. Därutöver är GOODBEANS särskilt berättigat att överlämna eller använda användares uppgifter när detta är nödvändigt för att
  1. skydda övriga användares rättigheter och säkerhet,
  2. följa lagstadgade krav,
  3. försvara eller skydda GOODBEANSS rättigheter,
  4. avhjälpa tekniska svårigheter,
  5. leverera tjänsten till Dig/ för ett korrekt drivande av plattformen (även om för detta tredjepartsleverantörer, associerade företag eller samarbetspartners/partnerföretag används),
  6. underhålla eller utvidga GOODBEANSS tjänster och
  7. för att efterleva de allmänna användarvillkoren.
 5. En del av Panfus tjänster kräver att GOODBEANS använder sig av så kallade Cookies. Cookies är små datamängder som Din webbläsare sparar på Din dator. I Cookies kan information om Ditt besök på våra webbsidor sparas. De flesta webbläsare är automatiskt inställda på att acceptera cookies. Du kan dock ändra din webbläsares inställningar så att den inte accepterar Cookies eller i förväg ber Dig om bekräftelse. Om du inaktiverar Cookies kan detta dock leda till att inte alla våra erbjudanden fungerar problemfritt för Dig. Panfu använder Cookies på sessions-basis och permanent.

 6. För att skydda användaren, optimera tekniska förlopp och uppnå bättre felkontroll och -korrektur, får användaruppgifter/innehållsuppgifter sparas och användas under en begränsad tid.
 7. För kommersiella syften, särskilt annonsplacering, sammanställer och använder GOODBEANS anonym statistik över användaruppgifter. Specifik anonym användarinformation ställs till förfogande för tredje part - inklusive annonsörer - i demografiska syften.
 8. Panfu hanterar användaruppgifterna i enlighet med reglerna i den tyska dataskyddslagen. Användaren kan kräva att dess uppgifter inte används längre och/eller raderas. De kan dock, i de fall där det finns betalningsuppgifter förknippade med användarkontot, raderas helt och hållet först efter att lagringsperioden för faktureringsuppgifter är över.
 9. I och med anmälan till Panfus nyhetsbrev sparas med Ditt samtycke användarnamn och mejladress för användning i egna kommersiella syften. Nyhetsbrevet skickas via en extern tjänsteleverantör. Samtycket att ta emot ett nyhetsbrev per mejl kan när som helst återtas. I varje nyhetsbrev hittar Du en länk bifogad med vilken Du kan ångra ditt samtycke.
 10. En del av de vid besök på denna webbplats insamlade uppgifterna används för statistiska utvärderingar. Uppgifternas omfång beskrivs i efterföljande text.
  1. Denna webbplats använder Google Analytics, en tjänst för webbanalys från Google Inc. („Google“). Google Analytics använder så kallade „Cookies“, textfiler som sparas på Din dator och som möjliggör en analys av Ditt användande av webbplatsen. De via Cookies inhämtade uppgifterna om ditt användande av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en server hos Google i USA och sparas där. Google kommer att använda den här informationen för att utvärdera Ditt användande av webbplatsen, för att sammanställa rapporter åt webbplatsens operatör om aktiviteter på webbplatsen samt för att generera tjänster som är associerade med användande av webbplatsen och internet. Google kommer även i vissa fall att överlämna denna information till tredje part ifall lagen kräver detta eller om tredje part bearbetar informationen på uppdrag av Google. Google kommer inte att sammanföra Din IP-adress med andra uppgifter från Google. Du kan hindra installationen av Cookies genom din webbläsarmjukvaras inställningar; observera dock att Du i detta fall inte alltid kommer att kunna använda alla webbplatsens funktioner till fullo. Genom att använda denna webbplats förklarar Du dig införstådd med Googles bearbetande av de om Dig insamlade uppgifterna på det sätt som beskrivits ovan och till ovan nämnda syfte.
  2. Dessutom kommer uppgifterna att lämnas vidare till vår leverantör av statistiktjänster, Webtrekk GmbH. GOODBEANS GmbH använder företaget Webtrekk GmbH till att samla in statistiska uppgifter om användandet av vårt webberbjudande och för att optimera det i enlighet med detta. Webtrekk GmbH är certifierat för skydd av personuppgifter inom området Web Controlling. En del av certifierandet består av en kontroll hos Webtrekk på plats Berlin och i hosting-orten Nürnberg, där sammanställandet och bearbetningen av tracking-uppgifter kontrolleras i avseende efterlevnad av sekretessföreskrifterna och datasäkerhet. Underlaget för denna certifiering var:
   - kravspecifikationen skydd av personuppgifter - V1.2,
   - de lagstadgade kraven på skydd av personuppgifter,
   - principerna för IT-säkerhet för teknikens dåvarande tillstånd i enlighet med IT-grundskyddet enligt BSI såväl som ISO 27000,
   - från testrapporten TR00610.
 11. Inom ramen för ditt besök på webbplatsen samlas en del information, som din webbläsare förmedlar, in och utvärderas för vår webcontrolling. Detta insamlande sker via en pixel som är inbäddad på varje webbsida. Följande uppgifter samlas in:
  - request (filnamn på begärda fil) (t.ex. www.exempel.se/index.html)
  - webbläsartyp/ -version (T.ex.: Internet Explorer 6.0)
  - webbläsarspråk (T.ex.: Svenska)
  - använt operativsystem (T.ex.: Windows XP)
  - webbläsarfönstrets inre upplösning
  - bildskärmsupplösning
  - JavaScriptaktivering
  - Java på /av
  - Cookies på / av
  - Färgdjup
  - referrer-URL (sidan som besökts innan)
  - IP-adress – raderas igen omedelbart
  - Valfri förkortad IP-adress för Tyska kunder
  - Accesstiddpunkt
  - Klick
  - I vissa fall beställvärde
  - I vissa fall formulärinnehåll (vid fritextfält t.ex. namn och lösenord så överförs endast "angivet" eller "inte angivet")
 12. Frågor angående insamlande, bearbetning eller användning av Dina personliga uppgifter, vid besked, korrigering, spärrning eller raderande av uppgifter kan ställas per mejl till: datenschutz@goodbeans.com (endast på Engelska eller Tyska).

till början av sidan