Barn och internet

Internet har en stor dragningskraft på barn. Med sina otaliga möjligheter är det en stimulerande lekplats. Barnen kan umgås med andra på nätet, chatta, spela och lära sig saker.

Men barns lek vid datorn väcker ofta också föräldrarnas oro. De är osäkra på hur spelandet kommer att påverka deras barn och vilka interneterbjudanden som är lämpliga. Vårt mål är att göra dig och ditt barn rätt rustade för internet. Tillägna dig kunskap om risker och möjligheter och lär dig hur du kan använda denna kunskap tillsammans med ditt barn. Att kommunicera med sitt barn och ha elementär kunskap om nätets risker utgör en tillräcklig grund för att kunna tackla dessa utmaningar.

Faror på nätet

Här kan du läsa mer om riskerna med internet och om varför skyddade omgivningar är så viktiga.

 

Barn ensamma på internet

För att lära sig att hantera internet på rätt sätt behöver barn en säker miljö.

 

Internetguide

Sju steg mot bättre säkerhet för barn på nätet.