Föräldrar

Säkert surfande på nätet

Sex tips för hur du som förälder kan vägleda ditt barn på sin upptäcktsresa genom den virtuella världen på ett säkert och förnuftigt sätt.

Vad tycker barn är intressant med internet? På vilka områden har de redan kompetens och var behöver de hjälp? Hur kan jag skydda dem från olämpligt innehåll? Dessa är frågor som många föräldrar ställer sig när de låter sina barn surfa på nätet. Statistik visar att i genomsnitt 57 procent av barnen surfar på internet varje dag, de flesta av dem obevakat och upp till två timmar per gång. "Dessa siffror understryker nödvändigheten av att stärka barnens internetkompetens för att garantera ett säkert och förnuftigt surfande", säger Verena Delius som är chef på goodbeans GmbH, Europas ledande leverantör för barnanpassade interneterbjudanden. "När man som förälder tar sig tid att föra sina barn närmare den virtuella världen så kan internet vara en fantastisk och främjande miljö för inlärning för dem och påverka deras utveckling på ett positivt sätt." Chefen för goodbeans, själv mamma till två barn, vill därför komma med sex tips för hur man kan ta internet närmare sina barn och samtidigt skydda dem från farorna.

 1. Att veta hur det funkar - webbläsare, Pop-Ups & Co.
  En viktig förutsättning för förnuftigt användande av internet är att veta hur man hanterar hård- och mjukvara, liksom förståelse för de viktigaste begreppen, funktionerna och möjligheterna i onlinevärlden. Föräldrar bör börja från allra första början: Hur navigerar jag genom internet? Vad betyder de olika fälten och tecknen? Vi rekommenderar även att man lär sig begrepp som startsida, länk, bokmärke, Pop-Ups och hur webbsideadresser är uppbyggda. Lika viktigt är det att själv surfa på internet ibland så att man känner till barnanpassade webbsidor och kunna svara på barnets frågor. Online-erbjudanden för barn innehåller ofta även information för föräldrar där man får veta mer om ett företags syften och innehåll, ett exempel på detta är goodbeanss webbsida (www.goodbeans.com).
 2. Säkerhet framför allt - upptäck internet tillsammans
  Särskilt i början är det viktigt att finnas där för sina barn och stödja och hjälpa dem när de utforskar internet för första gången. Uppmuntra ditt barn att fråga om det undrar om något. Vi rekommenderar generellt att man inte låter barn under 12 år surfa själva på nätet, utan att man upptäcker internet tillsammans med dem eller åtminstone att man tittar till dem regelbundet. Dessutom rekommenderar vi att man skapar ett eget användarkonto för datorn till barnet, där man ställer in en barnsökmotor som startsida i webbläsaren och har en filtreringsmjukvara som spärrar sidor som är opassande för barn. Dolphin Secure (www.dolphinsecure.com) är till exempel samtidigt en aktuell barnskydds-mjukvara och en plattform för barn, inom vilken företaget garanterar en reklamfri och skyddad omgivning.
  • Säkra chattmodeller för barn
   Barn bör bara vistas i chatter som är speciellt ägnade för dem, som övervakas av webbsidans administratörer och som har en blockeringsfunktion för oönskade användare. Här är det samtidigt viktigt att lära barn att aldrig lämna ut personlig information eller foton, att aldrig stämma träff med nya "vänner" i verkligheten, att lämna chatten om något inte verkar vara som det ska samt att vända sig till sina föräldrar eller chattens moderatorer.
  • Barnvänliga alternativ till Google, YouTube & Co.
   För att barnen ska ha roligare när de surfar och befatta sig med innehåll som är ägnat för dem, rekommenderar vi att man håller utkik efter barnanpassade erbjudanden. Barnsökmotorer är användbara eftersom de garanterar att sökresultaten bara innehåller saker som är ägnade för barn.
  • Mer än lek: Mediekompetens och framgångsrikt lärande
   Föräldraansvar är nödvändigt framförallt när det gäller spelande, eftersom spelande har en särställning bland barns onlineaktiviteter. Det är viktigt att spelen är fria från våld och helst ska de också ha kunskapsförmedling som mål. Var medveten om att vad ditt barn gör och ser på internet också har konsekvenser i den verkliga världen. Anpassat efter barnens ålder och utveckling så är det viktigt att vara medveten om vad barnen upplever på internet. Hos goodbeans (www.goodbeans.com) är barns speciella behov när det gäller att hantera nya medier första prioritet. Två av goodbeanss erbjudanden, onlinevärldarna Panfu (www.panfu.se) och Oloko (www.oloko.se) har exempelvis bara barnanpassat innehåll och erbjuder övervakade chatter och möjliggör anonym kommunikation med hjälp av avatarer. Genom samarbetet med onlineportalen för inlärning www.lernerfolg.de integreras dessutom inlärningsspel för grundskoleelever i Panfu. På detta sätt kombineras lek och kunskapsförmedling på en och samma plattform.
  • Klara regler för spel på datorn, iPad & Co.
   Tiden som spenderas framför datorn och iPad bör begränsas, precis som man ofta brukar göra när det gäller att titta på TV. Ju yngre barnet är, desto kortare tid bör speltiden vara. goodbeans rekommenderar familjer att ha klara riktlinjer: dagisbarn ska inte spendera mer än 10 minuter tre gånger i veckan på datorspel, grundskoleelever högst en halvtimme tre gånger i veckan och äldre barn inte mer än en timme per dag. Om föräldrarna märker att deras barn sitter mer och mer framför datorskärmen för varje dag, så bör de analysera vad detta beror på och aktivt försöka få barnen att ägna sig åt andra kreativa fritidsaktiviteter.